Home » ดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ » War of Vocabulary (โปรแกรมเกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ)

War of Vocabulary (โปรแกรมเกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดฟรี-War of Vocabulary โปรแกรมเกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ

War of Vocabulary 1

โปรแกรมเกมส์ War of Vocabulary เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการเล่น เพื่อค้นหาคำศัพท์ เติมอักษร พร้อมด่าน (Level) ต่างๆ ให้ท้าทาย แฝงสาระความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน ด้วยคำศัพท์ที่สามารถเพิ่มและแก้ไขได้มากกว่า 1,200 คำ โดยเกมส์จำแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ เกมส์หาคำศัพท์ที่ซ่อนจากตารางอักษร , เกมส์เติมอักษรให้เป็นคำศัพท์ตรงตามความหมาย และเกมส์เรียงอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง

War of Vocabulary 2

War of Vocabulary 3

ในโปรแกรมเกมส์ War of Vocabulary เมื่อผู้เล่นผ่านในแต่ละด่านจนครบ จะมีการบันทึกประวัติไว้ด้วย ตัวเกมส์มีขนาดเล็กมากๆ มีเมนูพร้อมคำอธิบายภาษาไทย และแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับหลักๆ คือ 1.)System Administrator (ระดับผู้ดูแลระบบ) ซึ่งสามารถเพิ่มหรือแก้ไขคำศัพท์ รวมถึงข้อมูลผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ สามารถเล่นเกมส์ได้ทั้ง 3 รูปแบบและมีการบันทึกด่านที่ชนะ ควรเป็นผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ 2.)General User (ระดับผู้ใช้งานทั่วไป) สามารถเล่นเกมส์ได้ทั้ง 3 รูปแบบและมีการบันทึกด่านที่ชนะ แต่จะไม่สามารถเข้าไปเพิ่มหรือแก้ไขคำศัพท์ต่างๆ ได้

***การที่ผู้ใช้งานจะเข้าสู่เกมส์ตัวนี้ได้ จะต้องใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กันเสียก่อน ดังนี้ Username (ชื่อผู้ใช้) : Admin Password (รหัสผ่าน) : 123456

War of Vocabulary 1.3.0
ประเภท: Freeware
ผู้พัฒนา: วายุทิตย์
Requirements: Windows (XP / Vista / 7 (Seven) / 8 / 8.1)

downloadfree

ดาวน์โหลดฟรี-War of Vocabulary โปรแกรมเกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ

War of Vocabulary 4

ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมป้องกันไวรัสโปรเเกรมดูหนังฟังเพลง, โปรแกรมตัดต่อภาพ, โปรแกรมย่อขยายไฟลล์, บราวเซอร์, โปรแกรมเขียน ซีดี ดีวีดี,
Free DownloadProgramFree Antivirus, Zip File, Webbrowser, Write CD-DVD,
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี-War of Vocabulary โปรแกรมเกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ และโปรแกรม ดีๆ ใหม๋ๆ ฟรีๆ อีกเพียบ ได้ที่นี่ทุกวัน
ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพประกอบ จากท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกท่าน

War of Vocabulary 5

, , , ,